Om hvordan KST kan afhjælpe problemer hos børn og skabe et bedre fundament for deres udvikling

Store ord, men ikke desto mindre rigtigt

Foredraget henvender sig til lærere og forældre med skolesøgende børn. Men også til de forældre der er i tvivl, om deres barn er skoleklar efter sommerferien.

Med meget lille indsats gennem Kranio –Sakralterapi (KST), kan barnet få et helt andet afsæt og helt andre muligheder for indlæring og udvikling. Motorik og indlæring hænger ubønhørligt sammen. KST- behandling arbejder direkte på nervesystemet og dermed hele kroppen inklusiv hjernen. Således kan behandlingen løfte barnet på det indlæringsmæssige, det motoriske og det sociale område.

Det handler om de mange urolige børn som har svært ved at sidde på en stol og modtage indlæring. De børn der ofte kommer i klammerier og hvor lunten er kort. Det drejer sig også om børn der er meget stille og alt alt for ”pæne”.

Det skrøbelige barn der er så svært at aflevere om morgenen og om børn der er motorisk svage og dermed usikre på sig selv. De bliver nemt offer for mobning eller mobber selv!.

Alle disse faktorer er med til at skabe stress og spændinger i kroppen og dermed blokere for indlæring. En ond cirkel, som i mange tilfælde kan ændres til en god.

Foredraget vil indeholde en forklaring på, hvorfor små børn kan have brug for behandling – hvad er KST? – hvordan virker behandlingen og hvad den kan bruges til?.

Der vil være rig lejlighed for at stille spørgsmål undervejs.

Jeg kommer gerne ud med mit foredrag som indslag til forældremøder på skoler og i børnehaver. Send gerne en mail eller ring for mere info.

[buttons]