KRANIO SAKRAL TERAPI TIL DE STØRRE BØRN

DESVÆRRE SES FLERE BØRN OG UNGE MED STRESS SYMPTOMER

Det er en kendsgerning at flere og flere børn og unge lider af stress, angst og mistrivsel. Det være sig lige fra milde symptomer som uro, manglende glæde, opfarenhed og tics, til mere alvorlige symptomer som smerter forskellige steder i kroppen og ligefrem lammelser. Nattesøvnen er ofte påvirket og mange tisser mere. Hos unge ses desuden nedsat koncentration og sproglige problemer, bare for at nævne nogle af mange udfordringer.

manglende overblik, ting bliver uoverskuelige..

Her giver KST behandlinger en samlende og afspændende virkning på klienten. Behandlingen tager den fysiologiske stress ud af systemet, hvilket bla. medfører, at det bliver lettere at være med det der er, lunten bliver længere! Det bliver nemmere at håndtere dagligdagen, og indgå i fællesskabet.
En anden del af behandlingen er at lære at trække vejret. Vores åndedræt er den direkte vej til at skabe ro i sindet, hvilket omvendt vil sige, at et overfladisk åndedræt er med til at skabe stress! Jeg lærer dem at anvende “åndehuller” i hverdagen.
Barnet/den unge får således igen mod på livet, sover bedere og er mindre opfarende. Dermed er der bedre forudsætning for læring og et godt barne og ungdoms liv

OFTE SETE PROBLEMER HOS DE STØRRE BØRN

Stress

Sproglige og indlæringsmæssige

Manglende koncentration

Hovedpine og nakke smerter

Adfærdsmæssige

Meget urolige børn

Motorisk svage ogdermed usikre børn

Spændinger og vokseværk

Våd liggere

Søvn

SKOLEKLAR?

Mange forældre er i tvivl hvorvidt deres barn bliver klar til skiftet mellem børnehave og skole, eller om de skal vendte et år. Mange håber, at sommerferien vil gøre den sidste modning f.eks, i forhold til sprog, adfærd, motorik og koncentration.

Motorik og indlæring hører ubønhørligt sammen. KST behandlinger vil virke stimulerende på hele systemet og dermed løfte barnet på det indlæringsmæssige, sociale og motoriske område.

En til to behandlinger er ofte nok til at gøre barnet skoleklar og give det en bedre ballast, eller blot bedre trivsel generelt.

BARNET VIL TYPISK OPLEVE:

Sjovere og nemmere at lære

Bedre balance og koordination

Lytter og forstår bedre

– og måske vil andre børn gerne lege nu

Generelt vil alvorlige fald og hjernerystelse op gennem barndommen forstærke de ubehandlede kranio-sakrale skævheder og ubalancer fra fødslen. Gentagende pencilin behandlinger kan ligeledes have en negativ indvirkning på systemet. Man kan da tale om en ”lag på lag effekt”.

KONTAKT INFO